Wynagrodzenie zmienne a podstawa wymiaru zasiłku

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika

Przykład 1:

Pracownik zatrudniony od 9 sierpnia 2010 roku, zatrudniony na czas nieokreślony ,otrzymujący zmienne wynagrodzenie, sprawował opiekę nad chorym członkiem rodziny od 04 do 16 marca 2011 r. Przychód pracownika ( brutto ) kształtował się następująco: 

-za sierpień 2010 roku  wyniósł -1600 zł

-za wrzesień 2010 roku wyniósł 2600 zł za 16 dni przepracowanych oraz 200 zł za nadgodziny - pracownik w tym miesiącu był chory i otrzymał zasiłek chorobowy, był obowiązany przepracować  22   dni

-za październik 2010 roku wyniósł 2900 zł i 500 zł za nadgodziny

-za listopad 2010 roku wyniósł 3100 zł

-za grudzień 2010 roku wyniósł 3500 zł

-za styczeń 2011 roku wyniósł 4200 zł

-za luty 2011 roku wyniósł 3300 zł + 1000 zł umowa zlecenie zawarta na okres od 01 do 28 lutego

Podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od września 2010 roku do lutego 2011 roku. Nie przyjmujemy natomiast wynagrodzenia za sierpień 2010 roku, gdyż jest to pierwszy niepełny miesiąc zatrudnienia.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie od września 2010 do lutego 2011 roku obliczamy w następujący sposób:

1. uzupełnione wynagrodzenie za wrzesień 2010 roku  

2600 zł x 13,71%=356,46;

2600 zł - 356,46 = 2243,54;

2243,54 zł : 16 =  x  22 dni = 3084,87

do uzupełnionego wynagrodzenia przyjmujemy wynagrodzenie za przepracowane godziny nadliczbowe ( bez uzupełnienia ) 

200 zł  x  13,71% = 27,42

200 - 27,42 = 172,58

Podstawa wymiaru zasiłku za wrzesień wynosi : 3257,45 zł

2. wynagrodzenie za październik 2010 roku:

2900 zł x 13,71% = 397,59 zł

2900 zł - 397,59 zł = 2502,41 zł

500 zł - 13,71% = 68,55 zł

500 zł - 68,55 zł = 431, 45 zł

Podstawa wymiaru zasiłku za październik wynosi: 2933,86 zł

3. wynagrodzenie za listopad 2010 roku:

3100 zł x 13,71% = 425,01 zł

3100 zł - 425,01 zł = 2674,99 zł

Podstawa wymiaru zasiłku za listopad wynosi: 2674,99 zł

4.wynagrodzenie za grudzień 2010 roku:

3500 zł x 13,71 % = 479,85 zł

3500 zł - 479,85 zł = 3020,15 zł

Podstawa wymiaru zasiłku za grudzień wynosi: 3020,15 zł

5. wynagrodzenie za styczeń 2011 roku:

4200 zł x 13,71% = 575,82 zł

4200 zł - 575,82 zł = 3624,18 zł

Podstawa wymiaru zasiłku za styczeń wynosi: 3624,18 zł

6. wynagrodzenie za luty 2011 roku:

3300 zł  x 13,71% = 452,43 zł

3300 zł  - 452,43 zł = 2847,57 zł

ponieważ umowa zlecenie zakończyła się przed zachorowaniem pracownika, nie uwzględniamy jej w podstawie wymiaru zasiłku 

Podstawa wymiaru zasiłku za luty wynosi : 2847,57 zł

łączne wynagrodzenie pracownika za okres od września 2010 r. do lutego 2011 roku wyniosło:  18 358,20 zł

IX 2010 - 3257,45 zł

X 2010  - 2933,86 zł

XI 2010 - 2674,99 zł

XII 2010 -3020,15 zł

I  2011   -3624,18 zł

II  2011  - 2847,57 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie przyjęte do podstawy wyliczenia zasiłku dla pracownika wynosi:  3059,70   ( 18 358,20 : 6 = 3059,70 )

Przykład 2.


Pracownik zatrudniony od 15 marca 2010 roku, otrzymuje zmienne wynagrodzenie, zachorował i przebywał na zwolnieniu lekarskim od 01 do 16 marca 2011 roku. W miesiącach maju i wrześniu 2010 roku pracownik był nieobecny w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, w miesiącu sierpniu 2010 przebywał na urlopie wypoczynkowym


Rok

Miesiąc

Przychód pracownika

( brutto )

Liczba dni przepracowanych

Liczba dni do przepracowania –wynikających                   z obowiązku

2010

marzec

1600

10

10

2010

kwiecień

3500

21

21

2010

maj

1500

8

20

2010

czerwiec

2900

21

21

2010

lipiec

2700

22

22

2010

sierpień

3200

Urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy

2010

wrzesień

2200

13

23

2010

październik

2900

22

22

2010

listopad

3100

20

20

2010

grudzień

3500

23

23

2011

styczeń

3000

21

21

2011

luty

2700

20

20


Ustalenie podstawy wymiaru


Rok

Miesiąc

Przychód pracownika

( brutto )

Składka w wys. 13,71%

Wynagrodzenie po uzupełnieniu i pomniejszeniu o składkę 13,71%

2010

marzec

-

-

-

2010

kwiecień

3500

479,85

3020,15

2010

maj

-

-

-

2010

czerwiec

2900

397,59

2502,41

2010

lipiec

2700

370,17

2329,83

2010

sierpień

3200

438,72

2761,28

2010

wrzesień

2200

301,62

3358,67 uzupełnione

2010

październik

2900

397,59

2502,41

2010

listopad

3100

425,01

2674,99

2010

grudzień

3500

479,85

3020,15

2011

styczeń

3000

411,30

2588,70

2011

luty

2700

370,17

2329,83


  • wynagrodzenie za marzec – wyłączone ze względu na to, że jest to pierwszy niepełny miesiąc zatrudnienia
  • wynagrodzenie za maj – wyłączone ze względu na to, że pracownik nie przepracował co najmniej połowy miesiąca
  • wynagrodzenie za wrzesień – przyjęte po uzupełnieniu ze względu na to, że pracownik przepracował co najmniej połowę obowiązującego go w tym miesiącu czasu pracy
  • Wynagrodzenie za 10 miesięcy łącznie wyniosło:  27.088,42  : 10 = 2 708,84 zł
  • Podstawa wymiaru zasiłku wynosi: 2708,84 zł

Poprawiony: piątek, 10 czerwca 2011 07:43

 

Darmowe wersje dla rozpoczynających ...

Materiały Ekspolatacyjne ZEBRA już w ofercie

Tanie drukowanie

Newsy

05.07.2015 Komornik sądowy zapłaci VAT i wystawi paragon z kasy fiskalnej

W dniu 9 czerwca 2015r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną sygn. sprawy PT1.050.1.2015.LJU.19.8, w której uznał wykonywane przez komorników ... więcej »

[ 1 ] . 2 . 3 ... 10 następne »
źródło: eGospodarka.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2015-07-03
USD 3,7726 -0,35%
EUR 4,1896 -0,09%
CHF 4,0038 +0,16%
GBP 5,8963 -0,17%
Wspierane przez Money.pl