Pomniejszanie zaliczki na podatek dochodowy o kwotę zmniejszającą ( 46,33 )

Pracownikowi przysługuje uprawnienie do zmniejszenia zaliczki

na podatek dochodowy o kwotę , która stanowi 1/12 kwoty zmniejszającej podatek dochodowy ( w roku 2011 - 46,33 zł ) jeżeli złożył w zakładzie pracy przed pierwsza wypłatą w roku podatkowym  oświadczenie PIT-2 ( art. 32 ust 3 updof ). Kwota zmniejszająca zaliczkę jest określona w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej skali podatkowej. Jeżeli pracownik otrzymał pierwsze wynagrodzenie w ciągu roku u danego pracodawcy przed złożeniem oświadczenia PIT-2, do końca danego roku podatkowego, obliczając zaliczkę na podatek dochodowy pracodawca ten nie może jej obniżyć o kwotę zmniejszającą . Pracodawca będzie mógł obniżyć zaliczkę na na podatek, stosując oświadczenie PIT-2 dopiero od stycznia nowego roku podatkowego.Złożone przez pracownika oświadczenie PIT-2 jest wiążące dla pracodawcy ( płatnika podatku ) do czasu, w którym pracownik poinformuje pracodawcę, że nie spełnia już warunków do obniżania zaliczki. Pracodawca jako płatnik podatku nie jest zobowiązany do potwierdzania wiarygodności oświadczenia składanego przez pracownika.  


Poprawiony: piątek, 19 sierpnia 2011 09:55

 

Darmowe wersje dla rozpoczynających ...

Materiały Ekspolatacyjne ZEBRA już w ofercie

Tanie drukowanie

Newsy

30.10.2014 Restrukturyzacja firmy z udziałem spółki komandytowo-akcyjnej a PCC

Prowadzenie działalności w formie SKA wiązało się do niedawna z możliwością osiągnięcia korzyści na gruncie podatków dochodowych. Jeszcze obecnie funkcjonują SKA z przesuniętym rokiem obrotowym, które opodatkowane są na dotychczasowych, korzystnych zasadach. Co do zasady jednak SKA na potrzeby podatku CIT uważana jest aktualnie za osobę prawną. SKA – w świetle literalnego brzmienia przepisów - nie stanowi jednak "spółki kapitałowej" w rozumieniu Ustawy PCC, co może skutkować większym obciążeniem tym podatkiem niektórych form restrukturyzacji działalności gospodarczej prowadzonej z wykorzystaniem takiej spółki. więcej »

[ 1 ] . 2 . 3 ... 13 następne »
źródło: eGospodarka.pl
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2014-10-30
USD 3,3592 +1,21%
EUR 4,2280 +0,08%
CHF 3,5068 +0,08%
GBP 5,3706 +0,36%
Wspierane przez Money.pl